Zamówienie można złożyć:

• osobiście
• telefonicznie
• e-mailem

Informacje do zamówienia:
- imię i nazwisko (dane, nazwa firmy)
- specyfikacja
- adres budowy
- kontakt do klienta
- NIP nabywcy
- adres zamieszkania (siedziba firmy)